Značajke

Glavne značajke | kartica vozača

 • Usklađenost s europskim i nacionalnim zakonodavstvom
 • Automatsko preuzimanje podataka iz tahografa
 • Automatska obrada i analiza podataka iz tahografa
 • Preuzimanje podataka preko Fleet Management sustava
 • Preuzimanje podataka preko mobilne aplikacije
 • Procjena rizika i trenda prekršaja vozača
 • Mobilna aplikacija za vozače
 • Mobilna aplikacija za menadžere
 • Arhiva digitalnih podataka
 • Automatski obračun plaća prema podacima iz tahografa
 • Obračun dnevnica
 • Planiranje vremena vožnje i odmora
 • Predikcije preostalog vremena vožnje i odmora
 • Integracija preko API-a u druge sustave

 

Automatsko preuzimanje podataka iz tahografa
Eu regulativa kartica vozača

Direktiva o radnim vremenima mobilnih radnika | kartica vozača

Tacho CLOUD pomaže Vam u izbjegavanji visokih zakonskih kazni zbog kršenja propisa direktive o radnom vremenu mobilnih radnika. Pomaže u uvođenju kulture pridržavanja zakonskih propisa i omogućuje vrlo lagan i pregledan nadzor nad kršenjem propisa vezanih uz direktivu o radnom vremenu mobilnih radnika.

Trend prekršaja i procijene rizika na | kartica vozača

Sustav kontinuirano prati trend prekršaja svakog pojedinog vozača prema podacima iz digitalnog tahografa i memorisjke kartice vozača, te generira procijenu rizika za za svakog vozača prema prikupljenim podacima.

Cjelokupna statistika Vam pomaže da biste vidjeli količinu prekršaja i da biste jednostavno pratili napredak u pogledu smanjenja prekršaja.

Planiranje preostalog radnog vremena | kartica vozača

Tacho Cloud automatski izračunava preostalo radno vrijeme, uzimajući pri tom sve aspekte budućih procjena koje su temeljene na podacima iz digitalnog tahografa i memorisjke kartice vozača.

Pratite preostalo vrijeme vožnje vozača, vremena odmora, prekršaje te planirajte prijevozne rute prema tim podacima. Sve informacije su dostupne na jednostavnoj i preglednoj nadzornoj ploči unutar sustava na Vašem računalu ili mobilnom uređaju.

kartica vozača na mobilnom telefonu

Arhiva digitalnih podataka | kartica vozača

Kompletna arhiva svih preuzetih digitalnih podataka (DDD datoteka) iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača dostupna Vam je od trenutka početka korištenja sustava.

Na taj način ispunjavatge zakonsku obvezu arhiviranja preuzetih DDD datoteka.

Obračun plaća vozačima prema podacima iz tahografa i memorijskih kartica | kartica vozača

Ukoliko u Vašoj tvrtci obračunavate plaće vozačima prema radnim vremenima koje je zabilježio tahograf, tada je Tacho Cloud pravo rješenja za Vas. Naime sustav bilježi radna vremena vozača i prikazuje ih u podatkovnoj formi koja služi kao temelja za obračun.

Dostupni su Vam podaci o točnim vremenima voženje i zsuatavljanja, zatim o dnevnom i noćnom radnom vremenu, prolasku kroz druge države i vremenima rada u drugim državama.

 

kartica vozača - preuzimanje i analiza

Dnevnice | kartica vozača

Jednostavno, brzo i točno obračunajte dnevnice vozačima prema podacima iz tahografa, pri tom uzimajući u obzir precizna vremena i držabe u kojima je vozač započeo i završio radno vrijeme.

 

Integracija putem API-ja | kartica vozača

Tacho Cloud ima detaljno razrađenu API dokumentaciju za integracije s drugim sustavima. Putpuno automatizirajte poslovne procese i integrirajte podatke iz tagografa unutar Vašeg ERP sustava ili sustava pomoću kojeg vršiute kontrolu i obračune. Pomoću integracije uspostavite cjelovit sustav unutar kojeg su Vam na jednom mjestu dostupne sve informacije o vozačima i floti.